Ogłoszenie

Szanowni Państwo,

od 1 września 2020r. przedszkole/szkoła do organizacji pracy zobowiązana jest stosować wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek.

Zgodnie z nimi szkoła pełniąca opiekę przedszkolną/szkolną zobowiązana jest ustalić warunki szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami w przypadku wystąpienia u dziecka/ucznia niepokojących objawów chorobowych. Dlatego bardzo proszę Rodziców wszystkich uczniów o wydrukowanie oświadczenia, podanie dwóch danych do kontaktu i wyrażenia zgody na pomiar temperatury w przypadku wystąpienia u dziecka objawów chorobowych.

 Wydrukowane, uzupełnione i podpisane oświadczenie proszę o dostarczenie do szkoły (łącznik w części A) w dniach 31 sierpnia - 1 września 2020r. w godzinach 7.30 - 18.00 i złożenie w wyznaczonych pojemnikach z podziałem na poziomy nauczania.

Oświadczenie

Regulamin w czasie pandemii

Dyrektor Szkoły

Wioletta Mazurek

Odsłony: 256