Wyniki VII edycji Międzyszkolnego Konkursu Poetyckiego „Poezja niejedno ma imię”

W dniu 18 kwietnia 2018 r. odbyła się VII edycja Międzyszkolnego Konkursu Poetyckiego „Poezja niejedno ma imię”, organizowanego pod honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Radomia oraz przy współpracy z Teatrem Powszechnym im. Jana Kochanowskiego oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu.

Uczniowie klas IV – VII z pięciu radomskich szkół podstawowych: PSP nr 21, PSP nr 24, PSP nr 29, PSP nr 6 i ZSP nr 1 uczestniczyli w naszym konkursie. Zgłosiło się 11 uczestników w kategorii recytacja i 5 uczniów w kategorii poezja śpiewana. Występy początkujących artystów oceniało jury w składzie: p. Anna Skubisz–Szymanowska, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu, p. Adrian Szary, radomski poeta, nauczyciel j. polskiego w VI Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kochanowskiego w Radomiu oraz p. Wioletta Klonowska, pasjonatka teatru, polonistka w Publicznym Gimnazjum nr 22 im. Karola Wojtyły. Jurorzy oceniając młodych artystów brali pod uwagę następujące kryteria: dobór repertuaru, interpretacja utworu, kultura słowa, ogólny wyraz artystyczny.

Szacowne jury ustaliło werdykt i wyłoniło zwycięzców konkursu.

W kategorii recytacja I miejsce zajął Cyprian Tuzimek z PSP nr 6, II miejsce zajęła Hanna Gliszczyńska z PSP nr 6, III miejsce - Joanna Kęsiak z PSP nr 24 oraz przyznano wyróżnienie Alicji Trzaskomie z PSP nr 21.

Natomiast w kategorii poezja śpiewana nagrodzono Aleksandrę Kęskę z PSP nr 24 – I miejsce, II miejsce zajął duet: Adrianny Buczmy i Zuzanny Morton z PSP nr 21, III miejsce przyznano Kindze Czyżewskiej–Drabik z PSP nr 6. W tej kategorii nie przyznano wyróżnienia.

Gorąco dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w naszym konkursie, a zwycięzcom serdecznie gratulujemy wspaniałych zdolności aktorskich i muzycznych.

Serdecznie dziękujemy sponsorom za ufundowanie nagród: Radzie Rodziców przy PSP nr 6, P. Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu oraz Urzędowi Miasta Radom.

Organizatorzy: Małgorzata Harcińska-Chamerska, Bożena Pawelec.

zdjęcia z finału konkursu

Odsłony: 247