"MY SCHOOL, MY CITY, MY SPACE" - wyniki konkursu

WYNIKI KONKURSU MULTIMEDIALNEGO O CHARAKTERZE PROJEKTU 

"MY SCHOOL, MY CITY, MY SPACE – MOJA SZKOŁA, MOJE MIASTO, MOJA PRZESTRZEŃ" 

 

W konkursie wzięło udział 28 prac. Miały one charakter projektu i polegały na przygotowaniu teledysku, filmiku lub prezentacji w programie PowerPoint. Celem projektu było zaprezentowanie przez uczniów miasta i szkoły jako swojej własnej przestrzeni, w której funkcjonują. Najlepsze prace  dostępne na specjalnej platformie internetowej, do wglądu dla zainteresowanych. Dziękujemy za udział i jakość prac. 

Jury oceniało według: 
- poziomu języka,
- poprawności językowej, 
- pomysłowości, 
- walorów artystycznych i estetycznych, 
- rozwiązań informatycznych i technicznych. 

Prace ocenione zostały w kategoriach:

My school - my space  
nagrodzone prace: Zofii Woronowicz oraz zespołu: Mai Mazur i Apolonii Bednaruk

My city - my space 
nagrodzona praca: zespół Oliwiera Czarneckiego, Wiktora Zaceńskiego i Marcela Szambora

​My school, my city, my space 
nagrodzona praca: zespół Zuzanny Żmijewskiej, Anny Kruk i Zuzanny Sot
 
Wyróżnienia otrzymały również prace:
zespół: Filip Mazur i Kacper Karbowiński
indywidualna: Zofia Karczemna
 

Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe oraz oceny z języka angielskiego i informatyki z kategorii osiągnięcia wewnętrzne. Pozostali uczestnicy otrzymają punkty dodatnie za udział w konkursie. Laureaci będą zaproszeni po odbiór nagród i zdjęcie pamiątkowe.  

Organizatorzy konkursu: p. Edyta Karczemna, p. Monika Kaczorowska, p.Iwona Bednarczyk  

Odsłony: 73