„Wakacyjne szaleństwo w obiektywie” - konkurs

Zapraszamy uczniów do udziału w szkolnym konkursie  fotograficznym pt. „Wakacyjne szaleństwo w obiektywie”.

ZASADY UCZESTNICTWA:

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi w Radomiu im. Orła Białego w Radomiu. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: klasy 0 - 3 oraz klasy 4 - 8 z klasami 3 gimnazjum.

2. Uczestnicy składają pracę fotograficzną w dowolnej technice np. kolaż. Praca powinna mieć wymiary minimum 15 cm x 21 cm. Komisja konkursowa zwracać będzie uwagę na:

- zgodność tematyki zdjęć z tematem konkursu,

- poziom artystyczny i oryginalność ujęcia tematu.

3. Prace konkursowe należy składać w świetlicy szkolnej nr 2 (po stronie podstawówki w sali 54 na pierwszym piętrze).

4. Termin składania prac: do 15 października 2018 r.

5. Posiedzenie komisji konkursowej odbędzie się w dniach 16 - 19 października 2018 r. Lista laureatów zostanie ogłoszona w e-dzienniku.

6. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażaniem zgody na nieodpłatne wykorzystanie pracy konkursowej na stronie szkoły i w innych publikacjach promocyjnych naszej szkoły. Prace zostaną zwrócone po ich prezentacji i na prośbę ich autora.

7. Prace konkursowe oceniać będą koordynatorzy konkursu w składzie: p. Edyta Siczek, p. Agnieszka Gromska, p. Aneta Mosiołek, p. Małgorzata Długosz, p. Kamila Zagórska-Mitas, p. Anna Zawadzka.

Odsłony: 208