Szkolny konkurs plastyczny „Niepodległa”

Zapraszamy uczniów klas IV - VIII do udziału w szkolnym konkursie plastycznym na temat „Droga do niepodległości”.

Celem konkursu jest wzbogacenie wiedzy z historii Polski, a także rozwijanie kreatywności dzieci przez poszukiwanie różnorodnych rozwiązań plastycznych.

Regulamin konkursu:

1. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pracy plastycznej w formacie A4, której tematem przewodnim jest droga Polski do odzyskania niepodległości. Praca może być wykonana dowolną techniką.

2. Każda praca (na odwrocie) powinna być zaopatrzona w podpis (temat konkursu, imię i nazwisko ucznia oraz klasa).

3. Uczestnik może wykonać jedną pracę.

4. Prace należy złożyć do dnia 31 października 2018 r. w świetlicy 21g.

5. Jury wyłoni 3 miejsca.

6. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 5 listopada 2018 r.

7. Prace plastyczne nie będą zwracane autorom i przechodzą na własność organizatorów.

8. Dzieci otrzymają drobne nagrody za udział w konkursie.

9. Prace zostaną wyeksponowane na wystawie.

Organizatorzy: Samorząd Uczniowski                 

Życzymy ciekawych pomysłów!!!

Odsłony: 172