Konkurs historyczny „Droga do wolności 1795-1918”

W ramach obchodów 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości serdecznie zapraszamy uczniów klas VI - VIII do wzięcia udziału w konkursie historycznym, który odbędzie się dnia 5 listopada 2018 r. o godz. 9:05 w sali 11g.

Ogłoszenie wyników odbędzie się w tym samym dniu o godz. 12:00.

Zgłoszenia uczniów do dnia 31 października 2018 r. u pani Ewy Gomoły i Jolanty Wojsy.

 

Regulamin konkursu „Droga do wolności 1795-1918”:

 1. Organizator:

  Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Orła Białego w Radomiu.

 2. Celem konkursu jest:

  - popularyzowanie tematyki historycznej wśród uczniów,

  - podnoszenie poziomu wiedzy historycznej, pobudzanie twórczego myślenia,

  - pogłębianie i umacnianie postawy patriotyzmu,

  - uświadamianie młodzieży, że znajomość historii pozwala lepiej zrozumieć współczesny świat i relacje międzynarodowe,

  - wzbogacanie i doskonalenie form pracy z uczniami zdolnymi.


 3. Organizacja konkursu:

  Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkoły podstawowej kl. VI- VIII. Odbędzie się on dnia 05.11.2018 r. w formie pisemnej, zawierającej pytania otwarte i zamknięte (teksty źródłowe, ikonograficzne i kartograficzne) – testu rozwiązywanego przez 60 min. - na zadaniach opracowanych przez nauczycieli historii w oparciu o literaturę obowiązkową z okresu historii Polski 1795 do 1918.

 4. Rozstrzygnięcie:

  Zwycięzcami konkursu zostają uczniowie, którzy otrzymają najwyższą liczbę punktów. Nagrodzone zostaną trzy pierwsze miejsca, zaś wszyscy uczestnicy otrzymają ocenę cząstkową celującą z historii.

Sponsorem nagród jest Rada Rodziców.

Opiekunowie: Ewa Gomoła, Jolanta Wojsa.

Odsłony: 164