Międzyszkolny konkurs plastyczno-graficzny „Bezpieczny Internet – bezpieczny ja”

Serdecznie zapraszamy do udziału w międzyszkolnym konkursie plastyczno-graficznym „Bezpieczny Internet – bezpieczny ja”, którego organizatorem jest nasza szkoła.

Konkurs kierowany jest do uczniów klas IV - VII radomskich szkół podstawowych, a jego cele to przede wszystkim:
- podniesienie poziomu wiedzy uczniów na temat bezpiecznego korzystania z Internetu,
- upowszechnienie wiedzy na temat prawa do prywatności i ochrony danych osobowych,
- zwiększenie świadomości dotyczącej zagrożeń wynikających z korzystania z Internetu,
- kształtowanie właściwych postaw zachowania oraz promowanie działań na rzecz zapobiegania cyberprzemocy wśród dzieci i młodzieży.

Prace (komiksy wykonane metodą plastyczną lub graficzną) wraz z podpisanymi oświadczeniami należy złożyć do dnia 23.02.2018 r. w sekretariacie PSP nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Orła Białego w Radomiu przy ul. Rapackiego 24, w godz. 800 - 1500 lub przesłać pocztą na adres szkoły z dopiskiem „Bezpieczny Internet – bezpieczny ja”.

regulamin i oświadczenie

Odsłony: 299