Wizyta w Sądzie Okręgowym

Młodzież naszej szkoły aktywnie poznaje różnorodny świat zawodów. Wspólnie ze swoim doradcą zawodowym p. Sylwią Wesołowską wyruszyli do niedawno wybudowanego w naszym mieście Sądu Okręgowego.

Celem było poznanie kolejnych ścieżek kształcenia. Tym razem były to kwalifikacje i kompetencje w zawodach prawniczych.
Młodzież zapoznała się ze strukturą Sądu, jego wydziałami i ich zadaniami. Uczniowie poznali również gałęzie prawa i zasady wymiaru sprawiedliwości, m.in. na czym polega zasada jawności rozpraw, niezawisłości i instancyjności.
Spotkanie odbywało się w sali rozpraw karnych. Wyczerpujących i ciekawych odpowiedzi udzielał Pan sędzia Grzegorz Wysmoliński. Młodzież mogła zobaczyć miejsce pracy: sędziego, prokuratora, adwokata, radcy prawnego, notariusza, referendarza, asystenta sędziego, komornika, kuratora sądowego i doradcy podatkowego. Uczniowie mieli okazję być świadkami rozprawy dotyczącej sprawy na tle nietolerancji narodowościowej. Była to cenna lekcja wartości dla młodzieży i okazja zobaczenia, jak wygląda rozwiązywanie konfliktów prawnych.

Odsłony: 262