Szkolny doradca zawodowy - PODSTAWOWE INFORMACJE

Doradca zawodowy: mgr Sylwia Wesołowska

Harmonogram dyżurów:

wtorek: 8:30 – 13:30

piątek: 8:30 – 13:30

Zapraszam, jeśli chcesz:

 • dokonać trafnego wyboru szkoły, zawodu,
 • nakreślić dalszą ścieżkę kształcenia,
 • opracować swój własny plan kariery edukacyjnej i zawodowej,
 • poznać swoje mocne strony, talenty,
 • określić predyspozycje zawodowe, osobowość zawodową,
 • pogłębić wiedzę o swoich możliwościach i zainteresowaniach,
 • nabyć wiedzę i umiejętności poruszania się po obecnym rynku pracy,
 • potrzebujesz pomocy w sporządzeniu dokumentów niezbędnych w poszukiwaniu pracy (cv, list motywacyjny).

Moje spotkania  z uczniami obejmują:

 • poznawanie różnych zawodów,
 • poznawanie osobowości zawodowej,
 • określanie mocnych stron, talentów,
 • autodiagnozę preferencji i zainteresowań zawodowych w odniesieniu do specyfiki wybieranych zawodów,
 • konfrontowanie własnej samooceny z wymaganiami szkół i zawodów,
 • poznawanie struktury i warunków przyjęć do szkół ponadgimnazjalnych,
 • pomoc w planowaniu kariery edukacyjno-zawodowej.

Realizuję swoje zadania m. in. poprzez:

 • prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej,
 • indywidualne rozmowy z uczniami, rodzicami, nauczycielami,
 • konsultacje i porady indywidualne,
 • pomoc w wyborze szkoły i zawodu uczniom z problemami zdrowotnymi,
 • wspieranie rodziców i nauczycieli w działaniach doradczych,
 • wycieczki zawodoznawcze do firm, pracodawców, instytucji,
 • prowadzenia strony informacyjnej na facebook'u.

Zapraszam uczniów, rodziców i nauczycieli do współpracy.

Odsłony: 172