Bezpieczni w sieci

Drodzy Rodzice! Chcielibyśmy zwrócić waszą uwagę na bezpieczeństwo waszych dzieci  
podczas korzystania z Internetu. 

Dla dzieci i młodzieży Internet staje się nieodłączną częścią życia będąc dla nich zarówno źródłem informacyjnym, rozrywki, narzędziem komunikowania się z innymi. Niestety zdarza się także i tak, że może być on źródłem niebezpieczeństwa. Do najczęściej omawianych zagrożeń wynikających  
z nieodpowiedniego korzystania z Internetu zalicza się: 

 

Dzieci i młodzi ludzie często zapominają o zasad bezpieczeństwa w Internecie i bez ograniczeń udzielają wielu informacji o sobie, swoich najbliższych, znajomych oraz zamieszczają zdjęcia relacjonujące wiele momentów z ich życia. Każda z tych informacji, czy zdjęć może stać się narzędziem cyberprzemocy,  
a sam autor jej ofiarą. Portale społecznościowe, tak jak wszelkiego rodzaju komunikatory (np. Messenger, WhatsApp) bardzo często stają się pozaszkolnym forum konfliktów rówieśniczych, obgadywania, izolowania niektórych członków klasy. Ponadto dostępność tych aplikacji powoduje, że jakość relacji rówieśniczych jest znacznie uboższa niż w wirtualnym świecie.  

Uzależnienie od gier komputerowych i internetowych jest również niepokojącym zjawiskiem. Dostępność tych form rozrywki jest tak duża, że czasem wydaje się być niemożliwa do skontrolowania.  
W ostatnim czasie głośno mówiono o nowych, bardzo niebezpiecznych formach gier internetowych  
w ramach których młodzi ludzie wykonują zadania zachęcające ich do podejmowania zachowań przejawiających się m.in. w różnorodnych formach samookaleczeń.   

Pamiętajmy nie chodzi o to, by dzieci i młodzież straszyć internetowymi zagrożeniami. 
Naszym celem powinny być wsparcie i rozmowa na temat bezpieczeństwa w sieci w taki sposób   
by zwiększać świadomość naszych dzieci, a jednocześnie wyposażyć ich w umiejętności i narzędzia  
do radzenia sobie z napotykanymi zagrożeniami. 

 

Jakie zachowania waszych dzieci powinny was zaniepokoić? 

Czas spędzany przy komputerze lub konsoli dominuje nad innymi aktywnościami, np. spotkaniami  
ze znajomymi, nauką, pracą, innymi zainteresowaniami, a nawet jedzeniem czy spaniem. 

Brak możliwości skorzystania z komputera, Internetu lub zagrania w grę powoduje rozdrażnienie,  
złe samopoczucie, agresję, chandrę, apatię, a w skrajnych przypadkach nawet obniżenie nastroju depresję. 

Jak możecie zabezpieczyć wasze dzieci przed niebezpieczeństwami wynikającymi  z nieodpowiedniego korzystania z Internetu, komputera i innych urządzeń telekomunikacyjnych? 

Gdzie szukać pomocy, gdy uznasz, że twoje dziecko może mieć problem  
z korzystaniem z Internetu, komputera itd.? 

 

Więcej informacji na temat bezpieczeństwa w sieci możesz uzyskać odwiedzając poniższe strony: 

www.dyzurnet.pl,www.ore.edu.pl,www.akademia.nask.pl, 
www.kursor.edukator.pl,www.saferinternet.pl, www.cyfrowobezpieczni.pl/ 

Odsłony: 109