Wykorzystywanie seksualne dzieci przez dorosłych.

Jest to brutalna forma krzywdzenia dzieci, w której dziecko jest wykorzystywane w celu pobudzenia lub zaspokojenia seksualnego osoby dorosłej. Oprócz bezpośredniego kontaktu seksualnego, wykorzystywaniem seksualnym dzieci jest również każda sytuacja, w której dorosły nieprzyzwoicie obnaża swoje genitalia wobec dziecka, namawia (prosi lub naciska na dziecko) do brania udziału w czynnościach o charakterze seksualnym, prezentuje dziecku treści pornograficzne.

                Skutki wykorzystywania seksualnego dziecka obejmują: depresjęzespół stresu pourazowego, zaburzenia lękowe, skłonność do wykorzystywania dzieci w wieku dorosłym, naruszenie prawidłowego rozwoju seksualnego, a także fizyczne uszkodzenia ciała dziecka.

Większość sprawców wykorzystania seksualnego zna się ze swoimi ofiarami. Około 30% to krewni dziecka, najczęściej ojcowie, ojczymowie, wujowie bądź stryjowie lub kuzyni. Około 60% to inni znajomi, tacy jak przyjaciele rodziny, osoby pilnujące dzieci lub sąsiedzi. Obcy są sprawcami około 10% przypadków wykorzystywania seksualnego dzieci. Większość tego typu przypadków jest popełnianych przez mężczyzn. Już samo odbycie stosunku seksualnego
z dzieckiem jest nieadekwatne do fazy rozwoju psychoseksualnego, w jakiej się ono znajduje.

Cechy sprawcy:

Reakcja osób bliskich: ryzyko traumy zwiększa wcześniejszy wpływ rodziny, który zaburzał rozwój seksualny dziecka oraz odmowa interwencji, kiedy dziecko zwraca się po pomoc po wykorzystaniu: np. matka, która „nie zauważa” długotrwałego wykorzystywania dziecka.

Czynniki ochronne:

Ofiary wykorzystania seksualnego albo w dorosłym życiu unikają współżycia i tłumią swoje potrzeby seksualne lub angażują się w ryzykowne/ przypadkowe kontakty seksualne.

 

Zachowania dziecka sugerujące możliwość doświadczenia wykorzystania seksualnego (dzieci poniżej 5. roku życia):

 1. zachowują się w sposób seksualnie nieodpowiedni do swojego wieku, na przykład obsesyjnie zajmują się kwestiami seksualnymi.
 2. odgrywają z zabawkami lub innymi dziećmi akty seksualne, prezentując zbyt dużą/nieodpowiednią dla nich wiedzę.
 3. zachowują się seksualnie nieodpowiedniow stosunku do dorosłych.
 4. rysują narządy płciowe(np. penisa we wzwodzie).
 5. powtarzają obsceniczne słowaczy zwroty.
 6. płaczą histeryczniepodczas zmiany pieluszki.
 7. zachowują się histeryczniepodczas zdejmowania ich ubrania, szczególnie bielizny.
 8. okazują bardzosilny lęk wobec określonej osoby.
 9. zdają sięzaniepokojone lub zaprzątnięte czymś, ale nie chcą powiedzieć, dlaczego, jakby miały tajemnicę.
 10. powtarzają, że są złe, nieprzyzwoite i niegrzeczne.
 11. stają sięniepewne i bojaźliwe lub przylegają do rodziców ("przylepy").
 12. cofają się do zachowań charakterystycznych dla dużo młodszych dzieci (regresja).
 13. wpatrują się obojętnie przed siebie, zdają sięnieszczęśliwe, zmieszane, smutne
 14. stają sięwycofane, przestają jeść, mają chroniczne koszmary nocne, na powrót moczą się lub brudzą (gdy już przestały).
 15. zmieniają się ze szczęśliwych i aktywnych wwycofane i pełne obaw.
 16. przestają się cieszyć zajęciamiz udziałem innych dzieci, takimi jak słuchanie opowieści czy gry.
 17. stają się agresywnewobec innych.
 18. odczuwają bolesnośći/lub mają krwawienia z gardła, okolicy genitaliów lub odbytu.

 Zachowania dziecka sugerujące możliwość doświadczenia wykorzystania seksualnego (dzieci między 5. a 12. rokiem życia):

 1. mają infekcje dróg moczowo-płciowych, krwawienia i/lub bolesność w okolicy genitaliów lub odbytu.
 2. odczuwają dyskomfort podczas chodzenia, okazują to.
 3. mająchroniczne dolegliwości (np. bóle głowy).
 4. cierpią z powoduzaburzeń jedzenia, anoreksji czy bulimii.
 5. obsesyjnie mówią lub piszą o sprawach seksu.
 6. zachowują się w seksualnie nieodpowiedni sposóbwobec dorosłych.
 7. podejmują rodzicielską rolę w domu, zdają się wtedy starsze niż są w rzeczywistości (ofiary kazirodztwa).
 8. powtarzają obsceniczne słowalub zwroty, które mogły być wypowiedziane podczas nadużycia.
 9. rysują wyraźnie seksualne obrazki, przedstawiające akty nadużyć.
 10. mają pieniądze z niewiadomych źródeł.
 11. są niechętne wobec rozbierania się na lekcjach wf..
 12. staja siępełne obaw lub odmawiają widzenia się z określonymi dorosłymi bez wyraźnie widocznego powodu, pokazują, że nie lubią określonej opiekunki, krewnego czy innego dorosłego.
 13. znajdują setki wymówek, by nie iść do własnego domu lub domu przyjaciela po szkole (miejsca, gdzie może mieć miejsce nadużycie).
 14. mówią, że są niedobre, nieprzyzwoite, zepsute.
 15. mają negatywny obraz własnej osoby.
 16. sugerują, że mają tajemnicę, o której nie mogą powiedzieć.
 17. pytają, czy dotrzyma się tajemnicy, jeśli coś powiedzą.
 18. mówią, że ich przyjaciel ma problem.
 19. zaczynają kłamać, kraść,ewidentnie oszukiwać w nadziei zostania przyłapanym.
 20. wracają do zachowań charakterystycznych dla młodszych dzieci (regresja):ssanie kciuka, otaczanie się porzuconymi wcześniej maskotkami.
 21. zaczynają się na powrót moczyć.
 22. prezentują nagłe, niewytłumaczalne zmiany w zachowaniu (agresja - wycofanie).
 23. mają przerażające sny.
 24. stają się silnie depresyjne, podejmują próby samobójcze.
 25. stale uciekają z domu.
 26. przestają się cieszyć wcześniej lubianymi zajęciami, muzyką, sportami, sztuką, harcerstwem, wyjazdami na obozy letnie.
Odsłony: 683