Nasza placówka "Szkołą Młodych Patriotów"

W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła przystąpiła do Ogólnopolskiego Konkursu „Szkoła Młodych Patriotów”, zorganizowanego przez Studium Prawa Europejskiego. Praca nad projektem trwała od 16 października 2017 r. do 30 kwietnia 2018 r. i polegała na realizacji zadań przewidzianych regulaminem konkursu. W efekcie końcowym nasza szkoła otrzymała certyfikat

Poniżej znajduje się skrócony opis realizowanych zadań.

Zadanie 1.
Przeprowadzenie konwersatoriów pt. „Patriotyzm na co dzień. Co dla mnie oznacza bycie patriotą?”

Podczas godzin wychowawczych zostały przeprowadzone lekcje o patriotyzmie. 
W klasach trzecich szkoły podstawowej omówiono temat poświęcony symbolom narodowym. W klasach 4 - 7 omówiono tematy:
- Patriotyzm i jego znaczenie w obecnej rzeczywistości, opracowano plakaty;
- Poznajemy nasze symbole narodowe;
- Powstanie styczniowe w latach 1863 - 1864 jako przykład walki o niepodległość;
- Uchwalenie Konstytucji 3 Maja.

Zorganizowano konkurs plastyczny „Pod skrzydłami Orła Białego”.

Przygotowano akademię w dniu 4 listopada 2017 r. - nasi uczniowie zaprezentowali przedstawienie pt. „Znak Orła”, upamiętniające rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości i nawiązujące do imienia szkoły. 

Nauczyciele odpowiedzialni za realizację zadania: Jolanta Wojsa, Ewa Gomoła, Beata Klimek-Majewska, Iwona Latała, Edyta Piechowicz.

Zadanie 2.
Przygotowanie plakatu 100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości.

Zadanie to zostało zrealizowane w ramach ogłoszonego konkursu w klasach 4 - 7. Uczniowie samodzielnie wykonali prace konkursowe poświęcone 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. 
Rozstrzygnięto konkurs wyłaniając zwycięzców:
miejsce I - Amelia Kuciewicz
miejsce II - Szymon Woźniak 
miejsce III - Maciej Kalecki

Nauczyciele odpowiedzialni za realizację zadania: Edyta Siczek, Aneta Mosiołek. 

Zadanie 3.
Przeprowadzenie sondażu wśród uczniów, nauczycieli, mieszkańców miejscowości nt. postaw patriotycznych oraz roli patriotyzmu lokalnego. 

Uczniowie naszej szkoły w ramach tego zadania opracowali pytania i przeprowadzili sondaż wśród społeczności szkolnej: nauczycieli, rodziców i uczniów. Rozmawiali również z mieszkańcami naszego osiedla. Pytania dotyczyły patriotyzmu np.: Czy jesteś patriotą? Co znaczy słowo patriotyzm? itp.

Nauczyciele odpowiedzialni za realizację zadania: Samorząd Uczniowski, Justyna Gawłowska.

Zadanie 4.
Przeprowadzenie ogólnoszkolnego konkursu wiedzy pt. „Historia Polski a patriotyzm”. 

Opracowany został regulamin konkursu „Historia Polski a patriotyzm”:
1. Organizator
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Orła Białego w Radomiu.
2.  Cele konkursu
- popularyzowanie tematyki historycznej wśród uczniów,
- podnoszenie poziomu wiedzy historycznej, pobudzanie twórczego myślenia, 
- pogłębianie i umacnianie postawy patriotyzmu,
- uświadamianie młodzieży, że znajomość historii pozwala lepiej zrozumieć współczesny świat i relacje międzynarodowe,
- wzbogacanie i doskonalenie form pracy z uczniami zdolnymi.
3. Organizacja konkursu
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 4 – 7 szkoły podstawowej. Ma on formę pisemną, zawierającą pytania otwarte i zamknięte (teksty źródłowe, ikonograficzne i kartograficzne) i trwa 60 min. Zadania są opracowane przez nauczycieli historii w oparciu o literaturę obowiązkową.

Nauczyciele odpowiedzialni za realizację zadania: Ewa Gomoła, Edyta Piechowicz.

Zadanie 5.
Zorganizowanie ogólnoszkolnego konkursu recytatorskiego o tematyce patriotycznej „Polska  to mój Dom i Twój Dom”.

13.11.2018 r. w szkole odbył się konkurs poezji patriotycznej. Zgłosiło się do niego 19 osób z klas 4 - 7. Uczniowie mieli przygotować po jednym, wybranym wierszu patriotycznym polskiego poety. Jury, złożone z uczniów klas 5 i 7, oceniało opanowanie pamięciowe tekstu i sposób interpretacji. Po zakończeniu konkursu i dyskusji jury wybrało czterech kandydatów. I miejsce zajął uczeń klasy 4 - Mikołaj Kornafel, II miejsce - Hania Gliszczyńska również z klasy 4, III miejsce - Ola Kowalczyk z klasy 6 i Ania Pawelec z klasy 4.

Jednocześnie zorganizowano konkurs recytatorski dla uczniów klas 1 - 3. Wzięło w nim udział 20 uczniów. Uczestników oceniała komisja, w skład której weszły wolontariuszki z klas czwartych. Członkowie komisji zostali uprzednio przeszkoleni odnośnie kryteriów i punktacji. Opiekunowie zadbali o odpowiedni wystrój sali, podkreślający narodowy charakter przedsięwzięcia.
Zwycięzcy: Natalia Mazurkiewicz - I miejsce, Michalina Porczek i Lila Sadowska - II miejsce, Wiktoria Strzecha i Natalia Piasek - III miejsce. Laureaci otrzymali nagrody książkowe, zasponsorowane przez organizatorów.

Nauczyciele odpowiedzialni za realizację zadania: Beata Klimek-Majewska, Beata Kicior, Iwona Latała, Jolanta Wojsa, Ewa Gomoła.

Zadanie 6.
Zorganizowanie ogólnoszkolnego konkursu pieśni patriotycznych. 

Dnia 01.12.2017 r. odbył się szkolny konkurs „Piosenki patriotycznej”. Udział w konkursie wzięło 20 uczniów naszej szkoły w przedziale wiekowym od II klasy szkoły podstawowej do III gimnazjum.
Nagrody zostały przyznane w trzech kategoriach:
I kategoria: klasy 0 – 3
I miejsce: Julia Kruk
II miejsce: Łucja Karpińska
Wyróżnienie: Wiktoria Strzecha
II kategoria: klasy 4 – 5
I miejsce: Oliwia Jasińska
II miejsce: Lena Kupiec
Wyróżnienie: Izabela Potocka
III kategoria: klasy 6 – 3 gimnazjum
I miejsce: Barbara Jarosz
II miejsce: Julia Kozłowska
Wyróżnienie: Ola Jurkowska

Nauczyciele odpowiedzialni za realizację zadania: Małgorzata Wierzchowska-Koziak, Łukasz Kęska, Małgorzata Szpak.

Zadanie 7.
Przygotowanie Kodeksu Postaw Patriotycznych. 

W ramach tego zadania uczniowie z wszystkich klas na godzinach wychowawczych opracowali kodeks postaw patriotycznych. Następnie przewodniczący klas na spotkaniu Samorządu Uczniowskiego wspólnie w oparciu o wcześniej przygotowane kodeksy spisali jeden wspólny kodeks postaw patriotycznych dla naszej szkoły.

Nauczyciele odpowiedzialni za realizację zadania: Samorząd Uczniowski, Alicja Ostatek.

Zadanie 8.
Motyw małe ojczyzny w literaturze - przygotowanie prac pisemnych. 
To zadanie zostało zrealizowane w klasach siódmych na godzinach języka polskiego w formie prac pisemnych.

Na wstępie, w formie pogadanki omówiono temat prac, gdzie w literaturze motyw małych ojczyzn rozumiany bywa jako miejsce dzieciństwa, zakorzenienia, bliska, prywatna ojczyzna, pamięć najpierwsza. Bardziej wiąże się z wartościami i określoną moralnością. Miejsca niezmienne, przypisane każdemu człowiekowi raz na zawsze, bo można się urodzić tylko w jednym miejscu. Niewzruszalne, ponieważ mimo zawirowań na świecie, wojen, emigracji miejsce to pozostaje takie samo, do końca utrwalone w pamięci. Kolejno przytoczono przykłady z literatury. Prace uczniów zostały ocenione i wpisane do dziennika.

Nauczyciele odpowiedzialni za realizację zadania: Bożena Pawelec, Jolanta Wojsa.

Koordynator projektu: Ewa Gomoła
Realizacja od strony technicznej: Aneta Mosiołek

Odsłony: 241