Projekt „Z ustawą na Ty”

Dziecko chce być dobre.
Jeśli nie umie – naucz.
Jeśli nie wie – wytłumacz.
Jeśli nie może – pomóż.

Janusz Korczak

W listopadzie wszyscy uczniowie klas VII naszej szkoły wzięli udział w projekcie „Z ustawą na Ty”.

Celem jego były działania profilaktyczno – wychowawcze, zapoznanie uczniów  z „Ustawą o postępowaniu w sprawach nieletnich” z dn. 26.10.1982r. z późn. zm., ze szczególnym uwzględnieniem artykułów mówiących o odpowiedzialności prawnej osób, które popełniły czyny karalne, czy też uległy przejawom demoralizacji.

Prowadzącymi byli p. Urszula Kępczyńska – Kruk oraz p. Tomasz Kazirodek - zawodowi kuratorzy rodzinni z Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Wykonującej Orzeczenia w Sprawach Rodzinnych i Nieletnich w Radomiu. Koordynatorami projektu w szkole były: Pani wicedyrektor Monika Kołaczek, p. Wioletta Klonowska i p. Dorota Szara.

Projekt składał się z trzech etapów:

Pierwszy polegał na przeprowadzeniu na terenie szkoły przez prowadzących projekt, prelekcji na temat: „Odpowiedzialność nieletnich w świetle obowiązującego prawa”, wyświetleniu filmu autorstwa Fundacji Po DRUGIE, w którym wychowankowie zakładów poprawczych opowiadali, jak się tam znaleźli i jakie mają plany na przyszłość. W tym etapie, dzięki życzliwości i zaangażowaniu Państwa kuratorów, uczestniczyli również uczniowie klas III gimnazjum.

Drugi etap to zorganizowanie konkursu, w którym wzięli udział chętni uczniowie. Konkurs polegał na rozwiązaniu testu, który zawierał informacje przekazywane w trakcie spotkania.

W trzecim etapie natomiast wyróżnieni i nagrodzeni (I miejsce – Amelia Tarka, II miejsce – Antonina Pawluk, III miejsca – Aleksandra Liszka oraz Maria Pawelec) uczniowie udali się na wycieczkę do budynku Sądu Rejonowego i Okręgowego przy ul. Warszawskiej. Tam też z rąk Prezes Sądu Rejonowego – Pani Urszuli Grabowskiej - Brożek oraz Przewodniczącej III Wydziału Rodzinnego - Pani Doroty Tarki, odebrali nagrody i wyróżnienia.

Wszyscy mieli niecodzienną możliwość obejrzenia pomieszczeń sądu, w tym min. pokoju zatrzymań nieletnich, pokoju mediacji, archiwum, czy nawet tzw. „ bezpiecznego ciągu”, który pokonują wraz z policją przestępcy, prowadzeni na salę rozpraw. Największą radość sprawił jednak młodzieży pobyt na wspomnianej już sali rozpraw, na której mogli oni zająć miejsca sędziego, prokuratora, świadka.

Pracownicy sądu przyjęli nas bardzo ciepło i życzliwie, cierpliwie odpowiadali na pytania i w atrakcyjny sposób starali się przybliżać sąd „od kuchni”, za co jesteśmy wdzięczni i bardzo dziękujemy! Wrażenia pozostaną z nami na długo…

Mamy nadzieję, że informacje, które uzyskali uczniowie i to, co wyróżnieni mieli okazję zobaczyć, pozwoli na rozsądne podejmowanie decyzji oraz pomoże zrozumieć, że życie jest wartością, której nie wolno zmarnować!

Poniżej przedstawiamy fotorelację z realizacji projektu.

 

Koordynatorzy projektu

Wicedyrektor p. Monika Kołaczek

p. Wioletta Klonowska

p. Dorota Szara

zdjęcia

Odsłony: 223