Kolejna edycja kampanii przeciwko dokuczaniu za nami

Nasza szkoła już po raz czwarty wzięła udział w kampanii społecznej Cartoon Network „Bądź kumplem, nie dokuczaj”.
Mając na uwadze negatywne konsekwencje, jakie niesie ze sobą dokuczanie i dręczenie, a także w odpowiedzi na rosnącą skalę zjawiska, jakim jest przemoc rówieśnicza, w połączeniu z kampanią „19 dni przeciwko przemocy
i krzywdzeniu dzieci i młodzieży” dla uczniów klas trzecich odbyło się spotkanie o charakterze informacyjno-edukacyjnym. Celem zajęć było:
- omówienie zjawiska agresji i przemocy rówieśniczej,
- uświadomienie, jak krzywdzące jest dokuczanie i dręczenie,
- promowanie zachowań koleżeńskich, opartych na szacunku i tolerancji,
- zachęcenie do reagowania na przemoc.
Podczas spotkania uczniowie dowiedzieli się, co to jest złość, w jaki sposób można ją kontrolować, aby nie krzywdzić innych, czym jest dokuczanie, dręczenie, agresja i przemoc, jakie są rodzaje przemocy, a także jakie są jej skutki dla osób poszkodowanych, agresorów oraz świadków. Na zakończenie spotkania nasi podopieczni dowiedzieli się, co mogą zrobić, gdy ktoś im dokucza oraz jak reagować, gdy są świadkami dokuczania. Otrzymali także deklaracje członkowskie Szkolnego Klubu „Kumpel na 6”, aby promować postawy koleżeńskie. Jedynym warunkiem przystąpienia do klubu było zobowiązanie się do przestrzegania Kodeksu Kumpla i podpisanie się na klasowej deklaracji.

Spotkanie zorganizowały i przeprowadziły: przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego - Natasza Jakubiak, jej zastępczyni – Klaudia Chmielewska oraz szkolna koordynatorka kampanii i zarazem opiekunka SU - p. Aneta Mosiołek.

zdjęcia

Odsłony: 84