Podsumowanie akcji "19 dni..."

Sprawozdanie z udziału szkoły w światowej kampanii
„19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży

w roku szkolnym 2019/2020

  

Nasza szkoła we współpracy z fundacją „Po drugie” wzięła udział w kampanii społecznej „19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży”. W jej ramach zaplanowane i zrealizowane zostały następujące działania:

  • Nagranie i publikacja na stronach internetowych krótkiego filmiku informującego o udziale szkoły w kampanii, jej celach oraz działaniach.
  • Organizacja I edycji Szkolnego Konkursu Plastyczno-Multimedialnego „My Uczniowie z całej mocy stajemy przeciwko przemocy”.
  • Publikacja prac konkursowych – filmów, zdjęć i plakatów. 
  • Przeprowadzenie na lekcjach z wychowawcą zajęć na temat praw dziecka i zajęć na temat dokuczania.
  • Przeprowadzenie razem z przedstawicielkami SU w klasach trzecich spotkania o charakterze informacyjno-edukacyjnym na temat dokuczania i dręczenia, dołączając do kampanii społecznej „Bądź kumplem, nie dokuczaj” (IV edycja).
  • Powiększenie liczby członków Szkolnego Klubu "Kumpel na 6".

Udziałem w kampanii zajmował się Samorząd Uczniowski wraz z opiekunami.

Odsłony: 85