Rada Rodziców

Drodzy Rodzice!

Zarząd Rady Rodziców zwraca się do Państwa z apelem o wpłatę dobrowolnej składki rocznej na fundusz RR. W przypadku jednego dziecka to kwota 50 zł na rok szkolny, za drugie dziecko 20 zł, a za każde kolejne dziecko 0 zł. Jednocześnie dziękujemy osobom, które już tej wpłaty dokonały. Ze swojej strony zapewniamy, że cała zebrana kwota wydatkowana będzie w sposób racjonalny, oszczędny i skuteczny na rzecz naszych dzieci. Każda wpłata mile widziana.

Wpłat można dokonać na konto Rady Rodziców:

38 1240 3259 1111 0000 3002 9914

W tytule przelewu prosimy o podanie imienia i nazwiska dziecka oraz klasę do której uczęszcza.

 Z poważaniem - Zarząd RR 

Odsłony: 2237