Aktywna Szkoła

Informujemy całą społeczność szkolna, że w naszej placówce realizowany jest program Ministerstwa Sportu i Turystyki "Aktywna Szkoła". W ramach programu realizujemy zadanie Aktywny Weekend, które daje możliwość korzystania z bazy i infrastruktury sportowej szkoły w soboty i niedziele w godzinach 9:00 - 14:00. Do dyspozycji mamy siłownię zewnętrzną i boisko do piłki siatkowej plażowej, jak również halę sportową. Koordynatorem programu jest nauczyciel wychowania fizycznego - p. Mariusz Czaplicki, który pozostaje do Państwa dyspozycji w weekendy w w/w godzinach. Program ma charakter masowy, dlatego zapraszamy wszystkich chętnych do bycia aktywnym fizycznie bez względu na wiek.

Wszystkich chętnych na w/w zajęcia zapraszamy w wyznaczonych godzinach w miejscu zajęć wskazanym na harmonogramie: