Zmiany w procedurach bezpieczeństwa w celu zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19

ZARZĄDZENIE nr 1/2021

Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 6

z Oddziałami Integracyjnymi im. Orła Białego w Radomiu

z dnia 15 stycznia 2021r.

 

w sprawie wprowadzenia zmian w procedurach bezpieczeństwa w celu zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników szkoły obowiązujące od 1 września 2020 roku na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Orła Białego w Radomiu na podstawie: Wytycznych MEiN, MZ i GIS dla klas 1-3 szkół podstawowych z dnia 11 stycznia 2021r. zarządzam, co następuje:

§ 1

Wprowadza się zmiany w procedurach bezpieczeństwa w celu zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników szkoły obowiązujące na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Orła Białego w Radomiu:

Czytaj więcej: Zmiany w procedurach bezpieczeństwa w celu zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19

Informacja dot. szczepień

Szanowni Rodzice,

w załączeniu przekazujemy wspólny list Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka oraz Ministra Zdrowia Adama Niedzielskiego dotyczący szczepień dzieci w wieku 5-11 lat przeciw COVID-19. W liście ministrowie informują o rekomendacji Europejskiej Agencji Leków dotyczącej szczepień w tej grupie wiekowej. 

List Ministra Edukacji i Nauki oraz Ministra Zdrowia w sprawie szczepień dzieci w wieku 5-11 lat – wersja pdf

Covid-19 Zarządzenie Dyrektora Szkoły

ZARZĄDZENIE nr 31/2020

Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 6

z Oddziałami  Integracyjnymi im. Orła Białego w Radomiu

z dnia 28 sierpnia 2020 r.

 

w sprawie wprowadzenia procedury bezpieczeństwa w celu zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników szkoły obowiązujące od 1 września 2020 roku na terenie  Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Orła Białego w Radomiu

Pobierz

Ogłoszenie

Szanowni Państwo,

od 1 września 2020r. przedszkole/szkoła do organizacji pracy zobowiązana jest stosować wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek.

Zgodnie z nimi szkoła pełniąca opiekę przedszkolną/szkolną zobowiązana jest ustalić warunki szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami w przypadku wystąpienia u dziecka/ucznia niepokojących objawów chorobowych. Dlatego bardzo proszę Rodziców wszystkich uczniów o wydrukowanie oświadczenia, podanie dwóch danych do kontaktu i wyrażenia zgody na pomiar temperatury w przypadku wystąpienia u dziecka objawów chorobowych.

 Wydrukowane, uzupełnione i podpisane oświadczenie proszę o dostarczenie do szkoły (łącznik w części A) w dniach 31 sierpnia - 1 września 2020r. w godzinach 7.30 - 18.00 i złożenie w wyznaczonych pojemnikach z podziałem na poziomy nauczania.

Oświadczenie

Regulamin w czasie pandemii

Dyrektor Szkoły

Wioletta Mazurek

Wytyczne GIS, MZ i MEN w związku z otwarciem przedszkoli

Szanowni Państwo,

prosimy o zapoznanie się z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego w sprawie wznowienia zajęć.

Plik do pobrania