Procedury organizacji i zachowania środków ostrożności na stołówce szkolnej

Pracownicy przygotowujący/wydający posiłki zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności, a przede wszystkim przestrzegania następujących zasad:

 · Zapewnienie odpowiedniej odległości stanowisk pracy;

· Stosowanie środków ochrony osobistej (rękawiczki, maseczki lub przyłbice) oraz mycie rąk/używanie płynu dezynfekującego;

· Regularne czyszczenie powierzchni (blatów, stołów) i sprzętów;

· Utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców;

· Mycie wielorazowych naczyń i sztućców w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze min. 60*C oraz wyparzanie;

 · Posiłki wydawane są w stołówce zmianowo zgodnie z harmonogramem opracowanym w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły, na podstawie zgłoszonej liczby dzieci.

· Każda osoba wchodząca na stołówkę ma obowiązek zdezynfekować ręce.

· W jadalni może przebywać tylko jedna grupa.

· Uczniowie przyprowadzani są na stołówkę przez opiekuna w grupie odpowiadającej liczbie miejsc w stołówce, przygotowanych do bezpiecznego spożywania posiłków.

· Uczniowie siadają przy stolikach a obsługa kuchni zabezpieczona w maseczki i rękawiczki wydaje im posiłki i sztućce.

· Po wyjściu każdej grupy ze stołówki obsługa kuchni sprząta stoliki i dezynfekuje blaty, poręcze krzeseł oraz wietrzy salę.

Odsłony: 562