Aneks do Regulaminu Biblioteki Szkolnej

Funkcjonowanie biblioteki szkolnej w okresie epidemii

 1. Do pomieszczeń biblioteki szkolnej mogą wejść tylko uczniowie i pracownicy szkoły.

2. Korzystający z biblioteki powinni przestrzegać zasad bezpieczeństwa sanitarnego, np. stosować jednorazowe rękawiczki lub płyn dezynfekujący.

3. Czytelnik wchodząc do biblioteki musi mieć zasłonięte usta i nos.

4. W bibliotece jednocześnie może przebywać nie więcej niż 10 osób.

5. Wypożyczone książki, materiały edukacyjne i czasopisma przechodzą kwarantannę 2 dni przed kolejnym wypożyczeniem.

6. Osoba zwracająca książki (materiały biblioteczne) podaje bibliotekarzowi numer inwentarzowy książki, celem odpisania danych pozycji z konta czytelnika. Następnie umieszcza zwracaną pozycję w wyznaczonym miejscu.

7. Zbiory biblioteczne (książki, czasopisma, materiały edukacyjne, itp.) podaje wyłącznie nauczyciel bibliotekarz.

8. Użytkownikom ogranicza się korzystanie z czytelni oraz ze stanowisk komputerowych.

Odsłony: 472