Lekcje informatyki z robotami Photon

Na zajęciach informatyki uczyliśmy się świadomego korzystania z technologii, analizowania informacji, wykorzystywania wiedzy w praktyce, kreatywności, samodzielnego dochodzenia do rozwiązań i pracy w zespole. Uczniowie nabywali wszystkie te umiejętności nieświadomie, na drodze dobrej zabawy. Nauka przez zabawę jest najlepszą i najbardziej przyswajalną formą nauki.
Pomocne w tym były nam roboty Photon, zakupione w ramach programu Laboratoria Przyszłości.
 
Odsłony: 89