Nikotynie mówimy: NIE!

7 października 2019 r. Główny Inspektorat Sanitarny oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej  opublikowali Informację dla rodziców na temat potencjalnych zagrożeń związanych ze stosowaniem elektronicznych papierosów. Z informacji tej wynika, że odsetek młodzieży sięgającej po e-papierosy wzrasta z każdym rokiem. „Badania porównawcze przeprowadzone w 2011 roku i w 2014 roku wśród uczniów w wieku 15-19 lat wskazują, że liczba polskich nastolatków, którzy próbowali e–papierosa, wzrosła sześciokrotnie. Nawet 30% uczniów w wieku od 15 do 19 lat regularnie pali elektroniczne papierosy, a 60% spróbowało ich co najmniej raz w życiu. Ponad połowa badanych 54,8% uważała, że e-papierosy są dużo bezpieczniejsze niż zwykłe papierosy!(…) Młodzież nie zdaje sobie sprawy, że e-papierosy tak samo uzależniają i tak samo negatywnie wpływają na zdrowie jak papierosy tradycyjne”[1].

Dotychczas dużo mówiło się o szkodliwości palenia tradycyjnych papierosów. Dlaczego zatem używanie e-papierosów miałoby być szkodliwe? Chodzi o e-liquid zawierający nikotynę, aromaty i inne substancje chemiczne, który podgrzewany jest do temp. 200oC tworząc parę wodną. Zawiera ona równie szkodliwe substancje, jak w papierosach tradycyjnych. Użycie e-papierosa powoduje emisję pyłu zawieszonego (PM 2.5) oraz najdrobniejszych cząsteczek (UFPs).  Pył zawieszony (PM 2.5) jest najbardziej szkodliwym zanieczyszczeniem powietrza, przedostaje się bezpośrednio do krwiobiegu. PM2.5 odpowiedzialny jest za nasilające się ataki astmy, osłabienie czynności płuc, nowotwory płuc, gardła i krtani, zaburzenia rytmu serca, zapalenie naczyń krwionośnych, miażdżycę, niższą masą urodzeniową dziecka i problemy z oddychaniem, gdy było ono narażone na kontakt z pyłami w trakcie rozwoju płodowego, nasilenie objawów chorób związanych z układem krwionośnym i oddechowym.[2]Ponadto e-palacz naraża swoje otoczenie na wdychanie wyżej wymienionych,  szkodliwych substancji (bierne palenie). Warto zwrócić uwagę także na wątpliwej jakości e-liquidy.

Coraz większą popularnością cieszy się forma e-papierosa o systemie zamkniętym tzw. JUUL. Wszystkie e-papierosy JUUL mają bardzo wysoka zawartość nikotyny. Według producenta pojedyncza kapsułka JUUL zawiera tyle samo nikotyny co paczka 20 zwykłych papierosów.

Co robić, aby uchronić dzieci przed używaniem e-papierosów oraz tradycyjnych papierosów?

  • Daj dobry przykład – jeśli palisz, rzuć.
  • Obal mity – mów o faktach. Porozmawiaj ze swoim dzieckiem o zagrożeniach wynikających z używania wyrobów nikotynowych. Przygotuj się do rozmowy, poszukaj informacji i przykładów o negatywnym wpływie wyrobów nikotynowych.
  • Zadbaj o poczucie wartości swojego dziecka.
  • Rozwijaj jego zainteresowania i pasje.

Przydatne linki:

  1. Informację dla rodziców na temat potencjalnych zagrożeń związanych ze stosowaniem elektronicznych papierosów: https://www.gov.pl/web/edukacja/zagrozenia-zwiazane-z-e-papierosami--men-i-gis-ostrzegaja
  2. Światowy Dzień Rzucania Palenia - 15 Listopada 2018r.http://psse-leszno.pl/aktualnosci/aktualnosci-i-wydarzenia/179-swiatowy-dzien-rzucania-palenia-15-listopada-2018r
  3. Światowy Dzień Rzucania Palenia - 21 listopad 2019r.http://www.psse.gda.pl/aktualnosci-i-komunikaty/952-swiatowy-dzien-rzucania-palenia-21-listopad-2019r
  4. https://www.polskialarmsmogowy.pl/polski-alarm-smogowy,zdrowie.html

[1]https://www.gov.pl/web/edukacja/zagrozenia-zwiazane-z-e-papierosami--men-i-gis-ostrzegaja

[2]https://www.polskialarmsmogowy.pl/polski-alarm-smogowy/zdrowie/szczegoly,wplyw-na-zdrowie-pm10-pm25-bap-wwa,8.html

Odsłony: 387