Terapia logopedyczna

W związku z sytuacją wynikającą z obostrzeń zdrowotnych i innych niż dotychczas wymogów sanitarnych w bieżącym roku szkolnym praca logopedów w miesiącu wrześniu będzie przebiegała nieco inaczej niż w roku ubiegłym.

We wrześniu (do dnia 29 IX 2020 r.) logopedzi przeprowadzają badania przesiewowe w oddziałach 0 oraz  w klasach I – III. Rodzice, którzy nie wyrażają zgody na badanie, proszeni są o poinformowanie o tym fakcie wychowawcę klasowego i złożenie do niego pisemnego oświadczenia do 4 września.

Po badaniu przesiewowym wychowawcy klas przekażą wyniki badań rodzicom dzieci oraz informacje o zapisach.

W czasie badań przesiewowych nie ma zapisów ani nie odbywają się zajęcia, możliwe są konsultacje i indywidualne rozmowy.

Dnia 2 października 2020 r. w godzinach 08.00 - 16.00 odbędą się konsultacje dla uczniów starszych (czyli od klas IV wzwyż) w pokoju 55. Należy zgłosić się z dzieckiem. Wtedy też istnieje możliwość wykonania badania kontrolnego dziecka, które uczęszczało na terapię w klasie III lub zasięgnięcia porady specjalistycznej.

Tymczasowy plan pracy logopedów do 29 września 2020 r.:

 

Dorota Rumieńczyk

Małgorzata Sadowska

poniedziałek

8.00 – 12.30

10.00 – 14.30

Wtorek

8.00 – 12.30

10.00 – 14. 30

Środa

10.00 - 14.30

8.00 – 12.30

Czwartek

10.00 - 14.30

8.00 – 12.30

Piątek

09.00 - 13.00

8.00 – 12.00

Odsłony: 364