Wyróżnienie w programie „Wychowanie przez czytanie - z książką w świat wartości”

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w programie „Wychowanie przez czytanie - z książką w świat wartości”, którego organizatorem była Fundacja „ABC XXI - Cała Polska czyta dzieciom”. W programie tym uczestniczyło ponad 7000 uczniów z ponad 260 szkół podstawowych w całej Polsce.

Program był realizowany w klasie VIIa pod kierunkiem p. Iwony Wiśniewskiej. Obejmował zajęcia oraz przygotowanie prezentacji/filmiku przedstawiającego jedną z omawianych wartości. Prezentacja wzięła udział w konkursie. Spośród setek nadesłanych prac jury wybrało te najbardziej wartościowe merytorycznie i artystycznie. Nasza prezentacja otrzymała WYRÓŻNIENIE.

Podziękowania dla p. Małgorzty Harcińskiej-Chamerskiej - wychowawcy klasy za pomoc przy realizacji programu.

  

Odsłony: 227