Uzależnienie od gier komputerowych wśród dzieci

Dzieci poświęcają grom komputerowym bardzo dużo swojego czasu, niektóre z nich potrafią grać przez kilka godzin dziennie, a nawet w nocy. Może to prowadzić do uzależnienia. Dzieci i wczesne nastolatki są szczególnie podatne na uzależnienie, ponieważ ich zdolność kontrolowania własnych zachowań jest jeszcze słaba. Negatywne następstwa nadużywania Internetu i gier komputerowych pojawiają się u nich szybciej i są bardziej destrukcyjne, bowiem organizm znajduje się w fazie intensywnego wzrostu, a osobowość nie jest jeszcze do końca ukształtowana.

Co powinno zaniepokoić rodziców?

Wielu rodziców zastanawia się, jak rozpoznać, czy ich dziecko nie przekroczyło granicy bezpiecznego korzystania z gier komputerowych, czy ma już problem z nadużywaniem komputera lub telefonu komórkowego do grania. Sygnałem, że dziecko jest zagrożone uzależnieniem, może być:

 • wycofywanie się z kontaktów społecznych – dziecko spędza dużo czasu, grając w gry na komputerze lub w sieci, unika znajomych i traci dotychczasowych przyjaciół, nikt go nie odwiedza, samo nie chce do nikogo pójść;
 • brak innej aktywności poza graniem – dziecko spędza na graniu kilka godzin dziennie, porzuca dotychczasowe zainteresowania;
 • spadek zainteresowania nauką szkolną, zaniedbywanie obowiązków, wagary;
 • zaniedbywanie takich czynności jak spanie czy jedzenie;
 • granie w nocy, spanie w ciągu dnia;
 • zaburzenia koncentracji uwagi, pamięci;
 • częste zmiany nastroju;
 • konflikty z rodzicami, opiekunami z powodu ograniczania dostępu do komputera;
 • pojawienie się objawów abstynencyjnych po zaprzestaniu grania – nieprzyjemnego samopoczucia, rozdrażnienia, a nawet niekontrolowanej agresji.

RODZICU: jeżeli niepokoi cię zachowanie twojego dziecka, spróbuj odpowiedzieć na poniższe pytania. Większość odpowiedzi twierdzących powinna być sygnałem do podjęcia działań. Czy twoje dziecko...

 • gra w gry prawie każdego dnia?
 • poświęca na granie dużo czasu (ponad 3–4 godziny)?
 • staje się rozdrażnione lub agresywne, gdy nie może grać?
 • rezygnuje z kontaktów z kolegami, ze sportu, aby móc grać?
 • gra zamiast odrabiać lekcje?
 • podejmuje nieudane próby ograniczania czasu gry?
 • zaczyna tracić zainteresowanie codziennymi sprawami?

Jak chronić dziecko przed uzależnieniem?

W większości przypadków skutecznym sposobem poradzenia sobie z problemem jest wprowadzenie zasad dotyczących grania i ustalenie rozsądnego limitu czasu, który dziecko może spędzać przed komputerem. Niekiedy jednak nadużywanie gier staje się tak poważne, że rodzice muszą podjąć bardziej radykalne działania, a nawet poszukać pomocy u specjalisty.

Jak zachować bezpieczeństwo – wskazówki dla rodziców:

 • Określ zasady dotyczące czasu, jaki dzieci mogą przeznaczać na gry komputerowe.
 • Zadbaj, aby dziecko nie grało codziennie, zapewnij inną formę rozrywki dla dziecka.
 • Ustaw komputer we wspólnym pokoju, aby mieć kontrolę nad tym, ile czasu dziecko poświęca na granie.
 • Zainteresuj się, w co gra dziecko i czy gra jest dla niego odpowiednia.
 • Zanim kupisz swojemu dziecku grę, upewnij się, że jest odpowiednia do jego wieku. Może ci w tym pomóc system oceny gier PEGI.
 • Zwróć uwagę, czy w zachowaniu twojego dziecka nie pojawiają się sygnały uzależnienia od komputera.
 • Upewnij się, że twoje dziecko z powodu grania nie zaniedbuje obowiązków domowych i szkolnych.

Jeśli twoje dziecko gra w gry internetowe:

 • Kontroluj, jakie witryny odwiedza i co tam robi.
 • Powiedz dziecku, aby nie podawało swoich danych osobowych innym graczom.
 • Ostrzeż dziecko przed spotkaniami z innymi graczami w realnym świecie.
 • Umów się z dzieckiem, że będzie ci zgłaszało przypadki agresywnego zachowania
  w sieci, groźby, wulgarny język czy nieodpowiednie treści.
 • Ustal z dzieckiem, że będzie cię zawsze informowało o zaproszeniach na spotkania poza grą.
 • Interweniuj, jeśli uznasz, że gra zaczyna być niebezpieczna lub nieodpowiednia dla twojego dziecka. Przerwij kontakt z innymi graczami i zablokuj grę,jeśli jakikolwiek jej element budzi twój niepokój.


Opracowanie: Anna Pełka - psycholog

na podstawie: Dzieci w świecie gier komputerowych - Anna Borkowska, ORE

Odsłony: 69